Nieuwsbrief van de werkgroep biodiversiteit

BestuurNieuws

De werkgroep Biodiversiteit van de OVAT (Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen in Tilburg), streeft naar een natuurlijk gebruik van de volkstuinen in Tilburg. De werkgroep ontwikkelt daartoe activiteiten, geeft deze nieuwsbrief uit. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Luchtopnames Wilhelminakanaal

BestuurNieuws

Op 8 maart is er een filmopname geplaatst op Youtube door WOUW! Luchtopnames. De opname, die is gemaakt met een drone, start op ons volktuincomplex. Op de volgende link kun je de vlucht van de drone volgen die over ons complex naar de bouwwerken in het Wilhelminakanaal vliegt: https://youtu.be/jWqZjLEjKes

Vleermuizen als natuurlijke ongediertebestrijder

BestuurNieuws

VTV Dongeseweg doet mee aan een kleinschalig onderzoek, geïnitieerd door Brouwers Groenaannemers, of vleermuizen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vraatschade en aantasting aan de gewassen door biodiversiteit.   Volkstuincomplexen zijn rijk aan biodiversiteit. Enerzijds hebben de hobbytuinders hier baat bij, bijvoorbeeld door bestuiving en omzetting van voedingsstoffen en structuur in de bodem. In enkele gevallen zorgt een klein deel van deze biodiversiteit echter voor overlast in de vorm van vraatschade en aantasting van de gewassen. Dit probleem kan op biologische wijze worden aangepakt: Brouwers Groenaannemers en Bureau Waardenburg onderzoeken of vleermuizen hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Op ons tuincomplex worden diverse vleermuiskasten geplaatst, in clusters. Om vervolgens te bepalen welke vleermuissoorten en in welke aantallen van volkstuincomplexen gebruik maken als foerageerterrein en welke soorten en aantallen (tijdelijk) verblijven in de vleermuiskasten.   De vleermuiskasten worden in de periode april-september eenmaal per maand op aanwezigheid van vleermuizen gecontroleerd. In de periode oktober-maart worden de kasten eenmaal gecontroleerd op overwinterende dieren. Daarnaast wordt in de periode mei-juli eens per maand met een batdetector gecontroleerd op foergerende vleermuizen.   De aanwezigheid van vleermuizen (soort, aantal, datum en weersomstandigheid) wordt op waarneming.nl doorgegeven en eveneens gebundeld in een verslag dat aan het eind van 3 jaar onderzoek aan Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant wordt overhandigd.