Mest bestellen voor 6 februari a.s.

Marlieke van WoerkomNieuws

De levering van de stalmest staat dit jaar
gepland voor 13 februari. De mest is een
jaar oud, iets jonger dan andere jaren. De
prijs is weer € 1,25 per kruiwagen.
Bestellingen moeten vooraf betaald
worden. Dit omdat het te vaak gebeurd is
dat mensen wel bestellen, maar niet komen
ophalen.
De betaling moet voor 6 februari binnen
zijn op rekening NL06INGB0000479189
t.n.v. VTV Dongenseweg, onder
vermelding van het tuinnummer en het
aantal kruiwagens.
Geen betaling is geen mest.