Compost bestellen voor 6 maart a.s.

Marlieke van WoerkomNieuws

De levering van de compost staat gepland
op 13 maart.
Hiervoor geldt dat de betaling en bestelling
binnen moet zijn op 6 maart.
Nadere info volgt.

Mest bestellen voor 6 februari a.s.

Marlieke van WoerkomNieuws

De levering van de stalmest staat dit jaar
gepland voor 13 februari. De mest is een
jaar oud, iets jonger dan andere jaren. De
prijs is weer € 1,25 per kruiwagen.
Bestellingen moeten vooraf betaald
worden. Dit omdat het te vaak gebeurd is
dat mensen wel bestellen, maar niet komen
ophalen.
De betaling moet voor 6 februari binnen
zijn op rekening NL06INGB0000479189
t.n.v. VTV Dongenseweg, onder
vermelding van het tuinnummer en het
aantal kruiwagens.
Geen betaling is geen mest.

Gezamenlijke werkochtenden 2021

Marlieke van WoerkomNieuws

Voor het algemeen onderhoud aan ons tuincomplex zijn er gezamenlijke werkochtenden, waaraan alle leden op hun eigen wijze een bijdrage leveren.

Data en tijd gezamenlijke werkochtenden
9 januari
13 februari
13 maart
10 april
8 mei
12 juni
10 juli
14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december

De gezamenlijke werkochtenden starten om 9.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Om 10.30 uur pauzeren we voor koffie/thee met iets lekkers.

Gezamenlijke werkochtenden 2021

BestuurNieuws

Voor het algemeen onderhoud aan ons tuincomplex zijn er gezamenlijke werkochtenden, waaraan alle leden op hun eigen wijze een bijdrage leveren.

Data en tijd gezamenlijke werkochtenden
9 januari
13 februari
13 maart
10 april
8 mei
12 juni
10 juli
14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december

De gezamenlijke werkochtenden starten om 9.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Om 10.30 uur pauzeren we voor koffie/thee met iets lekkers.