50-jarig bestaan VTV Dongenseweg

BestuurNieuws

VTV Dongenseweg is jarig! De vereniging, opgericht op 19 mei 1967 in de Postelsehoeve, viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Bij de oprichting werd er gestart met 39 leden, waaronder nog een huidig lid vanaf het eerste uur: de heer Ben Bergmans. In de daaropvolgende jaren is het ledenaantal uitgegroeid naar 61. De laatste jaren heeft het moestuinieren zich ontdaan van zijn stoffige imago en is het weer helemaal van deze tijd! We mogen dan ook steeds vaker jonge tuinders welkom heten als lid van VTV Dongenseweg.
Lees in ons historisch archief meer over de geschiedenis van VTV Dongenseweg.

Om het 50-jarig bestaan te vieren, organiseren we op 16 september een open dag met diverse activiteiten. We nodigen u als belangstellende of betrokkene bij de vereniging graag uit hiervoor. Zien we u 16 september op de Albionstraat 73 in Tilburg?

Bekijk hier de uitnodiging.

Nieuwsbrief van de werkgroep biodiversiteit

BestuurNieuws

De werkgroep Biodiversiteit van de OVAT (Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen in Tilburg), streeft naar een natuurlijk gebruik van de volkstuinen in Tilburg. De werkgroep ontwikkelt daartoe activiteiten, geeft deze nieuwsbrief uit. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Luchtopnames Wilhelminakanaal

BestuurNieuws

Op 8 maart is er een filmopname geplaatst op Youtube door WOUW! Luchtopnames.
De opname, die is gemaakt met een drone, start op ons volktuincomplex. Op de volgende link kun je de vlucht van de drone volgen die over ons complex naar de bouwwerken in het Wilhelminakanaal vliegt: https://youtu.be/jWqZjLEjKes

Vleermuizen als natuurlijke ongediertebestrijder

BestuurNieuws

VTV Dongeseweg doet mee aan een kleinschalig onderzoek, geïnitieerd door Brouwers Groenaannemers, of vleermuizen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vraatschade en aantasting aan de gewassen door biodiversiteit.
 

Volkstuincomplexen zijn rijk aan biodiversiteit. Enerzijds hebben de hobbytuinders hier baat bij, bijvoorbeeld door bestuiving en omzetting van voedingsstoffen en structuur in de bodem. In enkele gevallen zorgt een klein deel van deze biodiversiteit echter voor overlast in de vorm van vraatschade en aantasting van de gewassen. Dit probleem kan op biologische wijze worden aangepakt: Brouwers Groenaannemers en Bureau Waardenburg onderzoeken of vleermuizen hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Op ons tuincomplex worden diverse vleermuiskasten geplaatst, in clusters. Om vervolgens te bepalen welke vleermuissoorten en in welke aantallen van volkstuincomplexen gebruik maken als foerageerterrein en welke soorten en aantallen (tijdelijk) verblijven in de vleermuiskasten.
 
De vleermuiskasten worden in de periode april-september eenmaal per maand op aanwezigheid van vleermuizen gecontroleerd. In de periode oktober-maart worden de kasten eenmaal gecontroleerd op overwinterende dieren. Daarnaast wordt in de periode mei-juli eens per maand met een batdetector gecontroleerd op foergerende vleermuizen.
 
De aanwezigheid van vleermuizen (soort, aantal, datum en weersomstandigheid) wordt op waarneming.nl doorgegeven en eveneens gebundeld in een verslag dat aan het eind van 3 jaar onderzoek aan Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant wordt overhandigd.